Cẩu gắp, cẩu hít, băng chuyền, băng tải xích, xe trung chuyển, tời kéo, tay lật.

Cẩu gắp, cẩu hít, băng chuyền, băng tải xích, xe trung chuyển, tời kéo, tay lật.

THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN

SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT:

Tời kéo - Xe goong - Xe trung chuyển - Cẩu gắp khuôn cọc, khuôn cột điện - Cẩu hít cọc ống - Tay lật khuôn - Băng chuyền - Băng tải.