Cẩu gắp, cẩu hít, băng chuyền, băng tải xích, xe trung chuyển, tời kéo, tay lật.

Cẩu gắp, cẩu hít, băng chuyền, băng tải xích, xe trung chuyển, tời kéo, tay lật.