Ống cống, Cọc ống, Trụ điện, bê tông ly tâm, dàn quay bê tông ly tâm, dàn quay ly tâm, khuôn bê tông ly tâm

dây chuyền sản xuất cọc ống bê tông ly tâm, thiết bị sản xuất cọc ống bê tông ly tâm, thiết bị ngành bê tông ly tâm, thiết bị sản xuất bê tông ly tâm, máy sản xuất bê tông ly tâm, máy ngành bê tông ly tâm.

THIẾT BỊ PHỤ TRỢ KHÁC

SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHỤ TRỢ KHÁC CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG:

- Máy rửa đá ly tâm, máy sàng đá.

- Máy sàng cát, máy lọc cát.

- Hệ thống hơi sấy sản phẩm.

- Hệ thống khí nén phục vụ sản xuất.