Trạm trộn bê tông 90m3/h, 60m3/h, 40m3/h, 30m3/h, 20m3/h

Trạm trộn bê tông 90m3/h, 60m3/h, 40m3/h, 30m3/h, 20m3/h

Chi tiết sản phẩm

  • Trạm trộn bê tông 90m3/h

  • Giá: Liên hệ
  • Ngày đăng:16-12-2016
  • Lượt xem: 1245
  • Sản xuất, lắp đặt trạm trộn bê tông từ 20m3/h đến 90m3/h.

    Phục vu các các lĩnh vực bê tông cấu kiện, bê tông tươi.

Sản xuất, lắp đặt trạm trộn bê tông từ 20m3/h đến 90m3/h.

Phục vu các các lĩnh vực bê tông cấu kiện, bê tông tươi.

Sản phẩm cùng loại