Sản xuất, lắp đặt trạm trộn bê tông có công suất từ 20m3/h đến 90m3/h. Cải tạo các trạm trộn bê tông đã có. Phục vụ cho các lĩnh vực: Bê tông cấu kiện, bê tông tươi.

Sản xuất, lắp đặt trạm trộn bê tông có công suất từ 20m3/h đến 90m3/h. Cải tạo các trạm trộn bê tông đã có. Phục vụ cho các lĩnh vực: Bê tông cấu kiện, bê tông tươi.

Chi tiết sản phẩm

  • Trạm trộn bê tông 20m3/h

  • Giá: Liên hệ
  • Ngày đăng:18-03-2017
  • Lượt xem: 1411
  • Sản xuất, lắp đặt trạm trộn bê tông có công suất từ 20m3/h đến 90m3/h.

    Cải tạo các trạm trộn bê tông đã có.

    Phục vụ cho các lĩnh vực: Bê tông cấu kiện, bê tông tươi.

 

Sản xuất, lắp đặt trạm trộn bê tông có công suất từ 20m3/h đến 90m3/h.

Cải tạo các trạm trộn bê tông đã có.

Phục vụ cho các lĩnh vực: Bê tông cấu kiện, bê tông tươi.

Sản phẩm cùng loại