Sản xuất, lắp đặt Trạm trộn bê tông 90m3/h, 20m3/h, 30m3/h, 40m3/h, 60m3/h

Sản xuất, lắp đặt Trạm trộn bê tông 90m3/h, 20m3/h, 30m3/h, 40m3/h, 60m3/h

Chi tiết sản phẩm

  • Silo chứa xi măng 60t

  • Giá: Liên hệ
  • Ngày đăng:28-11-2016
  • Lượt xem: 1261
  • Sản xuất, lắp đặt Trạm trộn bê tông 60m3/h, 20m3/h, 30m3/h, 40m3/h, 90m3/h

Sản xuất, lắp đặt Trạm trộn bê tông 60m3/h, 20m3/h, 30m3/h, 40m3/h, 90m3/h

Sản phẩm cùng loại