Sản xuất, lắp đặt trạm trộn bê tông từ 20m3/h đến 90m3/h. Phục vu các các lĩnh vực bê tông cấu kiện, bê tông tươi.

Sản xuất, lắp đặt trạm trộn bê tông từ 20m3/h đến 90m3/h. Phục vu các các lĩnh vực bê tông cấu kiện, bê tông tươi.

Chi tiết sản phẩm

  • Phểu chứa cốt liệu trạm trộn bê tông 40m3/h

  • Giá: Liên hệ
  • Ngày đăng:18-03-2017
  • Lượt xem: 873
  • Sản xuất, lắp đặt trạm trộn bê tông từ 20m3/h đến 90m3/h.

    Phục vu các các lĩnh vực bê tông cấu kiện, bê tông tươi.

Sản xuất, lắp đặt trạm trộn bê tông từ 20m3/h đến 90m3/h.

Phục vu các các lĩnh vực bê tông cấu kiện, bê tông tươi.

Sản phẩm cùng loại