Thiết kế và sản xuất Máy hàn lồng thép, Máy cắt thép, máy dập đầu thép, Máy căng lực thép tiền áp. Có các loại hoàn toàn tự động và bán tự động. Phục vụ cho các nhà máy sản xuất Cống bê tông ly tâm, Cột điện bê tông ly tâm và Cọc ống bê tông ly tâm.

khuôn bê tông ly tâm, khuôn Ly tâm, trạm trộn bê tông, cầu trục, cổng trục, khuôn ống cống, khuôn cọc ống, khuôn trụ điện, dàn quay ống cống, dàn quay cọc ống

MÁY HÀN LỒNG, CẮT THÉP, DẬP ĐẦU, CĂNG LỰC