Khuôn cống ly tâm, khuôn ống cống bê tông ly tâm, khuôn cọc ống ly tâm, khuôn trụ điện ly tâm.

dây chuyền sản xuất trụ điện bê tông ly tâm, thiết bị sản xuất trụ điện bê tông ly tâm, dây chuyền sản xuất cọc ống bê tông ly tâm, thiết bị sản xuất cọc ống bê tông ly tâm, thiết bị ngành bê tông ly tâm, thiết bị sản xuất bê tông ly tâm, máy sản xuất bê

KHUÔN BÊ TÔNG LY TÂM

     SẢN XUẤT, CUNG CẤP KHUÔN BÊ TÔNG LY TÂM CÁC LOẠI:

  1.  Khuôn Cống bê tông ly tâm: Phục vụ cho sản xuất cống có kích thước từ D300 - D2000; chiều dài cống có các loại 4m, 3m, 2.5m, 2m; cho các kiểu cống như 1 đầu loe, 2 đầu loe, 2 đầu bằng, cống âm dương. Phù hợp với tiêu chuẩn: TCVN 9113:2012.
  2.  Khuôn cột điện (trụ điện) bê tông ly tâm ƯST: Cột có đường kính ngọn D120, D140, D160, D190, D230, D300, D350, D400; chiều dài cột từ 6m đến 22m; độ côn 1.11% và 1.33%. Phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 5847:2016.
  3.  Khuôn cọc ống bê tông ly tâm ƯST: Các loại từ D300 đến D1000, chiều dài cọc từ 8m đến 16m. Phù hợp với tiêu chuẩn: TCVN 7888:2014.