Hệ thống nạp bê tông - Xe nạp bê tông phục vụ đa dạng cho các nhà máy sản xuất Cống bê tông, Cột điện, Cọc ống, Cọc cừ vuông.

Hệ thống nạp bê tông - Xe nạp bê tông phục vụ đa dạng cho các nhà máy sản xuất Cống bê tông, Cột điện, Cọc ống, Cọc cừ vuông.

HỆ THỐNG RẢI BÊ TÔNG ( NẠP BÊ TÔNG )

SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG RẢI BÊ TÔNG TỰ ĐỘNG - XE NẠP BÊ TÔNG TỰ ĐỘNG 

- Phục vụ cho nhà máy sản xuất cống bê tông ly tâm gồm có: Xe nạp bê tông tự động bằng vist tải, xe nạp bê tông tự động bằng băng tải.

- Phục vụ cho nhà máy cọc ống và cột điện gồm có: Hệ thống rải bê tông tự động cố định, Hệ thống rải bê tông tự động tự hành. Hệ thống rải 1 line và 2 line.