Dàn quay cống bê tông ly tâm, dàn quay cọc ống bê tông ly tâm, dàn quay trụ điện bê tông ly tâm, dàn quay cột điện.

Dây chuyền sản xuất cống bê tông ly tâm, thiết bị sản xuất cống ly tâm, dây chuyền sản xuất trụ điện bê tông ly tâm, dây chuyền sản xuất cọc ống bê tông ly tâm.

DÀN QUAY BÊ TÔNG LY TÂM

    SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT DÀN QUAY BÊ TÔNG LY TÂM:

  1.  Dàn quay cống bê tông ly tâm: Các loại 4m, 3m, 2.5m, 2m; quay cho các loại cống có đường kính từ D300 đến D2000. Có dàn quay đơn, dàn quay đôi, và dàn quay kết hợp.
  2. Dàn quay cột điện bê tông ly tâm (trụ điện): Quay cho tất cả các loại cột có đường kính ngạn từ D110 đến D350, chiều dài từ 6m đến 16m. Có dàn quay đơn và dàn quay đôi.
  3. Dàn quay cọc ống bê tông ly tâm: Quay cho tất cả các loại cọc có đường kính ngạn từ D300 đến D1000, chiều dài từ 6m đến 16m. Có dàn quay đơn và dàn quay đôi.