Thiết kế, Sản xuất, lắp đặt: Cầu trục, Cổng trục, Cẩu trục tải trọng từ 5T đến 30T.

Cầu trục, Cổng trục, Cẩu trục

CẦU TRỤC, CỔNG TRỤC, CẨU TRỤC

THIẾT KẾ, SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT CẦU TRỤC - CỔNG TRỤC - BÁN CỔNG TRỤC:

- Có các loại tải trọng từ 3t đến 30t.

- Số dầm chính có loại 1 dầm chính hoặc 2 dầm chính.

- Kiểu dầm chính có loại dầm hộp hoặc dầm thép hình.

- Cổng trục có loại có công xôn hoặc không công xôn.

- Điều khiển trên cabin hoặc điều khiển dưới mặt đất.